تحلیل 24XTZ خردادماه

XTZUSDT تاریخ تحلیل 24 خرداد ماه تایم فریم تحلیل: 4 ساعته تایم فریم ترید: 15 دقیقه  میزان ریسک: 3 در صد کل سرمایه نحوه ی ورود : پله ای :  1.400 & 1.230 تی  پی ها : 1.567 & 1.678 & 1.807 استاپ: بعداز پر شدن سفارش ها آپدیت میشود   نتیجه: تزوس هماننده ارز […]