تارگت 1 تاچ شد ( TVK )

معامله #TVK – تارگت 1 تاچ شد – 12% بازدهی اسپات – 20% حجم کلوز شود و مابقی حجم با تغییر حد ضرر به نقطه ورود منتقل و معامله بصورت ریسک فیری برای تاچ مابقی تارگت ها نگهداری شود – مدت زمان 3 روز

محدوده ترید ( TVK )

? ارز #TVK محدوده خرید پله اول : 0.025 تا 0.026 محدوده خرید پله دوم : 0.019 تا 0.020 تارگت ها : 0.028 – 0.029 – 0.030 – 0.31 – 0.033 – 0.035 – حد ضرر : 0.18 معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله میان مدت است و تاچ تارگت ها […]

آپدیت ( TVK )

ارز #TVK – با تاچ تارگت 1 از 70% معامله با 25% سود خارج شدیم و 30% باقیمانده حجم ریسک فیری در نقطه ورود خورده شد و این بخش معامله سر به سر بسته شد .

تارگت 2 تاچ شد ( TVK )

سیگنال #TVK – چه پامپی شد و تارگت 2 رو تاچ کرد – 25% بازدهی اسپات – سریعا 70% حجم معامله رو کلوز کنید و 30% باقیمانده حد ضرر روی نقطه ورود و بصورت ریسک باشید – مدت زمان 2 ساعت – لذت ببرید.

محدوده ترید ( TVK )

محدوده ترید #TVK پله اول خرید:0.033 پله دوم: 0.023 تارگت اول:0.041 تارگت دوم:0.044 تارگت سوم:0.050 تارگت بلند مدت:0.061 توجه کنید که ارزهای فوق در تایم فریم بلندمدت تحلیل شده اند و تاچ تارگت ها نیاز به زمان دارد میزان خرید حداکثر ۳ درصد از حجم کل ولت

یک رشد انفجاری ( TVK )

⭕ ارز #TVK در محدوده PRZ و کف قیمتی سیگنال خرید و هولد ارز داده شد و در مدت زمان 21 روز اخیر بی اعتنا به روند مارکت و بیت کوین NON STOP رشد کرده و بیش از 90% بازدهی عالی بدون اهرم در اسپات داشته است – در صورت خرید ارز مطابق ضمن سیو […]

فول تارگت ( TVK )

⭕سیگنال #TVK – فول تارگت – 25% سود عالی بدون اهرم در اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 3 روز ??

تارگت 4 تاچ شد ( TVK )

⭕ سیگنال #TVK – تارگت 4 تاچ شد – 19% سود عالی بدون اهرم در اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 2 روز ??

تارگت 2 تاچ شد ( TVK )

? سیگنال #TVK – تارگت 2 تاچ شد – 12% سود بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید – مدت زمان 8 ساعت ??

تارگت 1 تاچ شد ( TVK )

? سیگنال #TVK – تارگت 1 تاچ شد – 8% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 5 ساعت ??