عید غدیر خم مبارک

حل شود صد مشکلم با گفتن یک یاعلی قلب من خورده گره از روز اول باعلی محرم میقات را گفتم چه گویی زیر لب عاشقانه یک تبسم کرد و گفتا علی عید غدیر خم بر شما مبارک   ( مجموعه رادیو بازار و ارز کوچ )