بمبی که ترکید ( SUTER )

سیگنال SUTER – خیلی ساید حرکت کرد اما بالاخره یک رشد فوق العاده و شارپ رو تجربه کرد و 379% رشد کرده اگر مطابق سیگنال خرید داشتید هر چند کمی دیر اما سود خیلی خوبی رو گرفتید و ارزش 21 روز صبر رو داشت.

تارگت 3 تاچ شد ( SUTER )

سیگنال #SUTER – با فعال کردن پله دوم خرید رشد خوبی کرد و تارگت 3 تاچ شد – 20% سود عالی بدون اهرم در اسپات از میانگین دو پله خرید – لذت ببرید – مدت زمان 7 روز پی نوشت : اهمیت اردر گذاری رو بارها در پی نوشت و توضیحات هر سیگنال گفتم و […]

محدوده ترید ( SUTER )

ارز SUTER محدوده خرید پله اول : 0.00064 – 0.00065 محدوده خرید پله دوم : 0.00058 – 0.00059 تارگت ها : 0.00068 – 0.00070 – 0.00072 – 0.00074 – 0.00076 – 0.00078 – 0.00080 حد ضرر : فعلا نیاز نیست معامله در اسپات پی نوشت : یک پله خرید کم حجم در اسپات – با […]