فول تارگت ( SRM )

ارز #SRM – چه پامپی شد – فول تارگت – 98% بازدهی اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – پایان معامله

آپدیت ( SRM )

معامله بلند مدت ارز #SRM بعد از مدتی حرکت ساید که تا محدوده حد ضرر هم ادامه داشت در  24 ساعت گذشته حرکت صعودی بسیار خوبی داشته و تارگت 1 رو تاچ کرده است – بیش از 50% بازدهی اسپات – اگر وارد این ترید شده اید می توانید سیو سود کنید و بخشی از […]

محدوده ترید ( SRM )

محدوده ترید #SRM خرید در محدوده های 0.080 تا 0.070 حدضرر: کلوز کندل روزانه زیر عدد 0.068 حدود ۱۵ درصد معامله ریسک متوسط میزان خرید: نهایتا ۱ درصد از حجم کل ولت تارگت اول:0.10 تارگت دوم:0.119 تارگت سوم:0.14

محدوده ترید ( SRM )

ارز SRM محدوده خرید پله اول : 0.73 – 0.75 محدوده خرید پله دوم : 0.60 – 0.62 تارگت ها :0.78 – 0.80  – 0.82 – 0.88 – 0.86 – 0.88 – 0.90 – 0.95 – 1.00 حد ضرر : 0.54 – کلوز کندل 4 ساعته حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه در هر […]

تارگت 2 تاچ شد ( SRM )

سیگنال SRM – تارگت 2 تاچ شد – 8% سود بدون اهرم در اسپات و 16% سود با لوریج 2 – حد ضرر به تارگت 1 منتقل شود – مدت زمان 3 روز ??

ریسک فری ( SRM )

سیگنال SRM – در محدوده تارگت 1 هستیم – 5% سود بدون اهرم و 10% سود با لوریج 2 – حتما معامله ریسک فری شود – مدت زمان 6 ساعت

محدوده ترید ( SRM )

ارز SRM محدوده خرید پله اول : 0.73 – 0.75 محدوده خرید پله دوم : 0.60 – 0.62 تارگت ها  : 0.78 – 0.80  – 0.82 – 0.88 – 0.86 – 0.88 – 0.90 – 0.95 – 1.00 حد ضرر :0.54  حداکثر 4% از یک سوم حجم سرمایه در هر پله معامله در اسپات فیوچرز […]

فول تارگت – یک سود عالی ( SRM )

ارز SRM – با یک رشد شارپ فول تارگت شد – 22% سود عالی بدون اهرم در اسپات و. 44% سود با لوریج 2 در فیوچرز – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 2 روز پی نوشت : کیفیت اتفاقی نیست

تارگت 6 تاچ شد ( SRM )

ارز SRM – در مسیر تحلیل رشد کرد و تارگت 6 تاچ شد – 5% سود بدون اهرم در اسپات و 10% سود با لوریج 2 در فیوچرز – سیو سود داشته باشید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 23 ساعت