فول تارگت ( LPT )

سیگنال هولد LPT – هر دو پله ورود رو فعال کرد اما در روزهای اخیر رشد خوبی رو داشته و با تاچ تمامی اهداف بلند مدت سیگنال فول تارگت شده است – 50% سود عالی بدون اهرم در اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 75 روز پی نوشت : این ارز […]

تارگت 9 تاچ شد ( FIL )

سیگنال هولد FIL – با فعال کردن پله دوم و محدوده کف کانال بلند مدت و BASIC TREND و محدوده PRZ رشد بسیار عالی رو تجربه کرد و با تشکیل موج 1 تارگت 9 رو تاچ کرد – بیش از 60% سود فوق العاده در سبد اسپات – مدت زمان 57 روز پی نوشت : […]

یک رشد انفجاری ( TVK )

⭕ ارز #TVK در محدوده PRZ و کف قیمتی سیگنال خرید و هولد ارز داده شد و در مدت زمان 21 روز اخیر بی اعتنا به روند مارکت و بیت کوین NON STOP رشد کرده و بیش از 90% بازدهی عالی بدون اهرم در اسپات داشته است – در صورت خرید ارز مطابق ضمن سیو […]

تارگت 1 تاچ شد ( BADGER )

? سیگنال #BADGER – تارگت 1 تاچ شد – 10% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود ??

تارگت 3 تاچ شد ( LPT )

سیگنال LPT – تارگت 3 تاچ شد – 13% سود عالی بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 2 روز

خرید اسپات – 6 ( LPT )

? ارز LPT محدوده خرید پله اول : 6.75 تا 6.85 محدوده خرید پله دوم : 5.20 تا 5.30 تارگت ها : 7.00 – 7.20 – 7.40 – 7.60 – 7.80 – 8.00 – 8.20 – 8.50 -9.00 حد ضرر : HOLD معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله میان مدت است […]

خرید اسپات – 5 ( HNT )

ارز HNT   محدوده خرید پله اول  :  2.45 تا 2.55 محدوده خرید پله دوم :   1.90 تا 2.00 تارگت ها : 2.80 -3.00 – 3.20 -3.40 -3.80 -4.00 حد ضرر : HOLD معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله میان مدت است و تاچ تارگت ها نیاز به تایم هفتگی دارد […]

خرید اسپات – 4 ( BADGER )

? ارز #BADGER محدوده خرید پله اول : 2.40 – 2.50 محدوده خرید پله دوم : 1.75 تا 1.80 تارگت ها : 2.60 – 2.80 – 3.00 – 3.20 – 3.40 – 3.60 – 3.80 – 4.00 – 4.50 – 500 حد ضرر : HOLD معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله […]

خرید اسپات ( WIN )

ارز WIN محدوده خرید پله اول  : 0.000090 تا 0.000095 محدوده خرید پله دوم :  0.000065 تا 0.000065 تارگت ها : 0.000100 -0.000105 – 0.000110 – 0.000115 – 0.000120 – 0.000125 – 0.000130 حد ضرر : HOLD معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله میان مدت است و تاچ تارگت ها نیاز […]

تارگت 1 تاچ شد ( SNX )

سیگنال SNX تارگت 1 تاچ شد – 25% سود عالی بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود.