تارگت 2 تاچ شد ( SOLR )

سیگنال SOLR – در مسیر تحلیل و بی اعتنا به ریزش مارکت تارگت 2 رو تاچ کرد – 15% سود بدون عالی بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود .

تارگت 1 تاچ شد ( SOLR )

سیگنال SOLR تارگت 1 تاچ شد – 4% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 90 دقیقه

محدوده ترید ( SOLR )

ارز SOLR خرید محدوده 0.055 – 0.058 تارگت ها : 0.060 – 0.062 – 0.064 – 0.066 – 0.068 حد ضرر : 0.050 توضیحات : یک پله خرید کم حجم در اسپات – با توجه به رفتار گذشته ارز و موج های صعودی شارپ دو نکته مد نظر باشد : 1- با توجه به سرمایه […]

فول تارگت ( SOLR )

سیگنال SOLR – با یک رشد خوب ضمن تاچ تمامی تارگت های مورد انتظار فراتر هم رفت و فول تارگت شد – 48% سود عالی بدون اهرم در اسپات ( تارگت نهایی ما 35% بود اما در یک کندل شارپ رشد 48% داشت ) – پایان معامله – مدت زمان 10 روز پی نوشت : […]

تارگت 5 تاچ شد ( SOLR )

سیگنال SOLR – تارگت 5 تاچ شد – 19% سود عالی بدون اهرم در اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 7 روز

تارگت 3 تاچ شد ( SOLR )

سیگنال SOLR – تارگت 3 تاچ شد و تا محدوده تارگت 4 هم رشد داشت – 15% سود عالی بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 3 روز

محدوده ترید ( SOLR )

پله اول خرید محدوده : 0.057 – 0.059 پله دوم خرید محدوده : 0.048 – 0.050 تارگت ها : 0.060 – 0.062 – 0.065 – 0.068 – 0.070 – 0.075 حد ضرر : کلوز کندل 4 ساعته زیر قیمت 0.044 حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه در هر پله معامله در اسپات