فول تارگت ( SDN )

ارز SDN – در مسیر سیگنال یک رشد عالی رو تجربه کرد و تارگت 6 تاچ شد – 35% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان معامله 3 روز پی نوشت : ضمن سیو سود از این ترید موفق لذت ببرید .

تارگت تاچ شد – ( SDN )

ارز SDN  – با رشد خوبی که داشت تارگت 5 رو تاچ کرد و 24% سود عالی بدون اهرم در اسپات داشت – مدت زمان معامله 2 روز پی نوشت : 1- معامله ریسک فری شود 2 – لذت یک ترید موفق و کم ریسک با حاشیه سود بالا

تارگت تاچ شد ( SDN )

ارز SDN – مطابق تحلیل تارگت 1 تاچ شد- 8% سود عالی در اسپات – مدت زمان معامله 17 ساعت پی نوشت : معامله ریسک فری شود .

محدوده ترید (SDN)

ارز SDN محدوده خرید : 0.265 – 0.275 تارگت : 0.29 – 0.30 – 0.31 – 0.32 – 0.33 – 0.34 – 0.35 – 0.36 حجم خرید : 3% از یک سوم حجم ولت مطابق مدیریت سرمایه در صورت نیاز پله دوم اعلام خواهد شد معامله در اسپات