مطلبی در خصوص سیگنال ( PHA )

یک مطلب در خصوص سیگنال PHA : سیگنال PHA بعد از تاچ تارگت مجددا به محدوده ورود ریجکت شده و معامله بعضی از اعضا بصورت ریسک فری کلوز شده بود . با توجه به اینکه این سیگنال همزمان در کانال انجمن نیز قرار داده شده بود ( سیگنال در انجمن بدون حد ضرر و بصورت […]

فراتر از فول تارگت ( PHA )

ارز PHA – پس از فعال کردن دو پله خریدی که در اسپات داشتیم امروز به یکباره یک موج صعودی پرقدرت و شارپ رو استارت کرد و هر چی که مقاومت پیش روی خودش داشت رو ترکوند و رفت بالا و فول تارگت شد و توی یک کندل فراتر از تارگت ها 178% رشد از […]

تارگت 1 تاچ شد ( PHA )

?سیگنال PHA – تارگت 1 تاچ شد – 4% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 1 روز ✔️?  

محدوده ترید ( PHA )

ارز PHA محدوده خرید پله اول : 0.086 – 0.088 محدوده خرید پله دوم : 0.078 – 0.080 تارگت ها  : 0.092 – 0.094  – 0.096 – 0.0100 – 0.105 – 0.110 – 0.120 حد ضرر :0.073  حداکثر 4% از یک سوم حجم سرمایه معامله در اسپات پی نوشت : سیگنال قبلی سه تارگت رو […]

تارگت 3 تاچ شد ( PHA )

سیگنال PHA – تارگت 3 تاچ شد – 9% سود بدون اهرم در اسپات – مدت زمان 5 روز ???

تارگت 1 تاچ شد ( PHA )

سیگنال PHA – تارگت 1 تاچ شد – 6% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 5 روز

محدوده ترید ( PHA )

ارز  PHA محدوده خرید پله اول : 0.088 – 0.090 محدوده خرید پله دوم : 0.078 – 0.080 تارگت ها  : 0.093 – 0.095  – 0.100 – 0.0105 – 0.110 – 0.115 – 0.120 حد ضرر :0.074  حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه معامله در اسپات

فول تارگت ( PHA )

ارز PHA در مسیر تحلیل آهسته و پیوسته رشد کرد و فول تارگت شد – 20% سود بدون اهرم در اسپات  

تارگت 1 تاچ شد ( PHA )

ارز PHA – در مسیر تحلیل – تارگت 1 تاچ شد – 6% سود بدون اهرم در اسپات پی نوشت : متاسفانه مارکت همچنان فریز شده و ارزها همه ساید حرکت می کنند و نوسان های بسیار کمی دارند .

ارز PHA

ارز PHA – مادامی که بالای سطح باشیم و ترند حمایتی حفظ شود هدف ارز تارگت های مشخص شده در چارت است .