فول تارگت ( LPT )

سیگنال هولد LPT – هر دو پله ورود رو فعال کرد اما در روزهای اخیر رشد خوبی رو داشته و با تاچ تمامی اهداف بلند مدت سیگنال فول تارگت شده است – 50% سود عالی بدون اهرم در اسپات – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 75 روز پی نوشت : این ارز […]

تارگت 3 تاچ شد ( LPT )

سیگنال LPT – تارگت 3 تاچ شد – 13% سود عالی بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 2 روز

خرید اسپات – 6 ( LPT )

? ارز LPT محدوده خرید پله اول : 6.75 تا 6.85 محدوده خرید پله دوم : 5.20 تا 5.30 تارگت ها : 7.00 – 7.20 – 7.40 – 7.60 – 7.80 – 8.00 – 8.20 – 8.50 -9.00 حد ضرر : HOLD معامله فقط در اسپات پی نوشت : 1 – معامله میان مدت است […]