تحلیل و محدوده ترید ( KAR )

?ارز KARU به محدوده حمایتی مهمی رسیده و تا زمانی که بالا سطح باشیم همچنان اهداف ارز تارگت های مشخص شده در چارت است ✔️? محدوده خرید یک پله کم حجم 0.40 تا 0.41 تارگت ها : 0.043 – 0.044 – 0.045 – 0.48 – 0.50 حد ضرر : کلوز کندل 4 ساعته زیر 0.37 […]