تارگت 1 تاچ شد ( IDEA )

سیگنال IDEA – خیلی زود تارگت 1 رو تاچ کرد – 5% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فر شود – مدت زمان 1 ساعت

محدوده ترید ( IDEA )

ارز IDEA محدوده خرید 0.022 – 0.025 تارگت ها : 0.0260 – 0.0270 – 0.0280 – 0.0290 – 0.0300 حد ضرر : 0.0220 معامله در اسپات توضیحات : ? یک پله خرید کم حجم در اسپات – با توجه به رفتار گذشته ارز و موج های صعودی شارپ دو نکته مد نظر باشد : 1- […]

فول تارگت ( IDEA )

سیگنال IDEA – با رشد خوبی که داشت فول تارگت شد – 20% سود بدون اهرم در اسپات – پایان معامله – مدت زمان 4 روز

محدوده ترید ( IDEA )

ارز IDEA خرید محدوده پله اول : 0.030 – 0.031 تارگت ها : 0.0320 -0.0325 – 0.0330 – 0.0335 – 0.0340 – 0.0345 – 0.0350 – 0.0360 حد ضرر : کلوز کندل 1 ساعته زیر 0.0280 حداکثر 5% از یک سوم حجم سرمایه معامله در اسپات

فول تارگت ( IDEA )

ارز IDEA – مسیر مشخص شده در تحلیل طی شد و تمامی تارگت های مورد انتظار تاچ شد – 40% سود بدون اهرم در اسپات – مدت زمان 9 روز پی نوشت : 1 – شناخت ارزهای مستعد رشد و خرید در محدوده های مهم حمایتی 2 – صبر در ترید

تارگت تاچ شد ( IDEA )

ارز IDEA – در مسیر تحلیل حرکت کرد و تارگت 5 تاچ شد – 18% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان معامله 5 روز پی نوشت : معامله ریسک فری شود

تارگت تاچ شد ( IDEA )

ارز IDEA – تارگت 2 تاچ شد – 11% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان معامله 2 روز پی نوشت : معامله ریسک فری شود .

تحلیل ارز IDEA

ارز iDEA در تایم فریم 3 ساعته در حال تثبیت در ناحیه حمایتی است و گارد صعودی دارد برای تکمیل روند انتظار تاچ E و تارگت های مشخص شده در چارت رو خواهیم داشت . محدوده خرید در اسپات :  0.033 – 0.34 تارگت های کوتاه مدت  : 0.036 – 0.037 – 0.038 – 0.039 […]