فول تارگت ( HOTCROSS )

ارز HOTCROSS – در مسیر تحلیل – فول تارگت شد – 33% سود بدون اهرم در اسپات – مدت زمان معامله 14 روز