یک رشد شارپ ( GST )

چارت ارز GST رو می بینیم که با توجه به افزایش حجم معاملات یک رشد شارپ عالی و 116% درصدی رو تجربه کرده است پی نوشت : 1 – دیروز بارها و بارها چارت ارز رو بررسی کردم برای اعلام سیگنال در کلاپ اما از لحاظ تکنیکال و استاندارد معامله هیچ گونه محدوده ورود مطمئن […]

یک آلارم پر سود از ارز کوچ

طی 2 روز گذشته و در ساعات مختلف بارها و بارها آلارم ورود حجم سرمایه به توکن GST داده شد که این افزایش حجم معاملات باعث یک رشد شارپ در توکن شد . در پست بعد چارت ارز رو با هم خواهیم دید .