فول تارگت ( FTM )

سیگنال #FTM – در قله و در انتهای موج صعودی سیگنال شد و مطابق انتظاری که داشتیم با تکمیل ریز موج ها اصلاح کرد و تمامی تارگت های سیگنال تاچ شد – 66% سود عالی با لوریج 2 در فیوچرز – ضمن سیو سود لذت ببرید – مدت زمان 8 روز پی نوشت : مدیریت […]

تارگت 4 تاچ شد ( FTM )

سیگنال #FTM – مطابق انتظاری که داشتیم بعد از ری تست محدوده مقاومتی 0.65 $ وارد ریزش شد و تارگت 4 تاچ شد – بیش از 30% سود با لوریج 2 در فیوچرز – مدت زمان معامله 4 روز

تارگت 2 تاچ شد ( FTM )

سیگنال #FTM – تارگت 2 تاچ شد – 15% سود با لوریج 2 – سیو سود داشته باشید – مدت زمان 4 ساعت

تارگت 1 تاچ شد ( FTM )

سیگنال #FTM – تارگت 1 تاچ شد – 9% سود با لوریج 2 – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 3 ساعت

محدوده ترید ( FTM )

⭕ ارز #FTM معامله SELL محدوده ورود پله اول : 0.64 تا 0.66 محدوده ورود پله دوم : 0.72 تا 0.73 حد ضرر : 0.752 تارگت ها : 0.62- 0.60 – 0.58 – 0.56 – 0.54 – 0.52 – 0.50 معامله میان مدت حداکثر اهرم 2 حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه مطابق مدیریت […]

تارگت 4 تاچ شد ( FTM )

سیگنال #FTM – تارگت 4 تاچ شد – 20% سود با لوریج 2 در فیوچرز – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 3 روز

تارگت 1 تاچ شد ( FTM )

سیگنال FTM – تارگت 1 تاچ شد – 6% سود با لوریج 2 در فیوچرز – مدت زمان 1 ساعت

محدوده ترید ( FTM )

⭕ ارز #FTM معامله SELL محدوده ورود پله اول : 0.50 محدوده ورود پله دوم : 0.54 تارگت های کوتاه مدت : 0.480 – 0.470 – 0.460 – 0.450 – 0.440 – 0.420 – 0.400 حد ضرر : کلوز بالای 0.56 حداکثر 2% از یک سوم حجم سرمایه مطابق مدیریت سرمایه تعریف شده حداکثر اهرم […]