تارگت 1 تاچ شد ( FIL )

سیگنال FIL – تارگت 1 تاچ شد – 3% سود بدون اهرم در اسپات و 6% سود با لوریج 2 در فیوچرز – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 19 ساعت

محدوده ترید ( FIL )

ارز FIL ورود محدوده اول : 5.10 – 5.20 ورود محدوده دوم : 4.70 – 4.80 تارگت ها : 5.30 – 5.40 – 5.50 – 5.55 – 5.60 – 5.65 – 5.70 –  حد ضرر : 4.50 حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه برای هر پله معامله در اسپات – فیوچرز لوریج 2

فول تارگت ( FIL )

سیگنال FIL – رشد خوبی داشت و با تاچ تمامی تارگت ها فول تارگت شد – 15% سود عالی بدون اهرم در اسپات – سیو سود داشته باشید – پایان معامله – مدت زمان 1 روز

تارگت 2 تاچ شد ( FIL )

ارز FIL – تارگت 2 تاچ شد – 4% سود بدون اهرم در اسپات – معامله ریسک فری – مدت زمان 3 ساعت

محدوده ترید ( FIL )

ارز FIL محدوده ورود پله اول 5.20 – 5.25 محدوده ورود پله دوم 4.75 – 4.80 تارگت ها : 5.35 – 5.40 – 5.45 – 5.50 – 5.55 – 5.60 – 5.70 – 5.80  – 5.90 حد ضرر – کلوز کندل یکساعته زیر 4.20 حداکثر حجم 5% از یک سوم حجم سرمایه در هر پله […]