فاندا برای پروژه دیفای AAVE

پروتکل دیفای Aave در حال آماده شدن برای راه اندازی یک استیبل کوین جدید متصل به دلار مبتنی بر شبکه اتریوم به نام GHO است.