تارگت 2 تاچ شد ( DODO )

سیگنال DODO – در مسیر تحلیل تارگت 2 تاچ شد – 20% سود عالی بدون اهرم در اسپات از میانگین دو پله خرید – ضمن سیو سود معامله ریسک فری شود – مدت زمان 2 روز

تارگت 1 تاچ شد ( DODO )

? ارز #DODO – پله دوم رو فعال کرد و رشد خوبی داشت و تارگت 1 رو تاچ کرد – 13% سود بدون اهرم در اسپات از میانگین دو پله ورود – مدت زمان 11 ساعت ??

واچ لیست خرید ( DODO )

? ارز DODO – دو محدوده مشخص شده در چارت محدوده های خوبی برای ورود پله ای و کم حجم در اسپات است پله اول محدوده فعلی 0.11 و پله دوم 0.10 با حجم کم برای تارگت های 0.12 – 0.13 – 0.14 – 0.15 حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه پی نوشت : […]

تارگت 2 تاچ شد ( DODO )

ارز DODO – در مسیر تحلیل – تارگت 2 تاچ شد – 27% سود عالی بدون اهرم در اسپات – مدت زمان 4 روز