دقت در تحلیل – صبر در ترید ( نتیجه تحلیل DENT )

نتیجه تحلیل : ارز  DENT – در مسیر تکمیل تحلیل 16 JUNE حرکت کرد و با تکمیل تری درایو Three-Drive در کف WAVE 1 استارت خورد و تارگت 3 تاچ شد – 36% رشد در 5 روز ✔️? پی نوشت : به نوع تحلیل دقت کنید – انتخاب تایم فریم معتبر – بررسی روند ارز […]

مروری بر یک تحلیل صحیح

ارزDENT در تایم فریم 4 ساعته – محدوده ساپورت باکس ساید شده و به نظر در حال تکمیل تری درایو Three-Drive در کف است – میشه انتظار تاچ تارگت های مشخص شده در چارت در قالب WAVE 1 صعودی در میان مدت بود پی نوشت : این تحلیل 5 روز پیش در کانال انجمن تلگرامی […]