باز هم یک اعلام ورشکستگی دیگر این‌ بار Celsius

 علیرغم این‌که در روز‌های گذشته این پلتفرم با پرداخت بخش اعظمی از وام خود در پلتفرم‌هایی همچون MakerDAO و Aave کاربران را نسبت به آینده خود امیدوار کرده بود، اما این پلتفرم وام‌دهی در روز 13 جولای سرانجام تحت فصل 11 به صورت داوطلبانه اعلام اعلام ورشکستگی کرده است.  بعد از 3AC و Voyager این […]