تحلیل بایننس کوین (bnb) 25 خرداد ماه

bnbusdt تایم فریم تحلیل: 1 ساعته  تایم فریم ترید: 15 دقیقه میزان ریسک : 1% سرمایه  نحوه ی ورود : 220 تی پی ها: 223& 227& 234 استاپ: 215 نتیجه : این پوزیشن فعال نشد.