رشد خوب ارز AUDIO

موقعیت معاملاتی ارز #AUDIO رو در محدوده بسیار خوبی در کلاپ اعلام کردیم و توکن هم از ناحیه اعلامی رشد خیلی خوبی رو تجربه کرد و بیش از 25% بازدهی بدون اهرم و 75% بازدهی با اهرم 3 داشته است . در صورت ورود به این معامله میتوانید با این سود خوب بصورت کامل از […]

فول تارگت ( AUDIO )

سیگنال AUDIO – فول تارگت – 17% سود بدون اهرم در اسپات و 34% سود با لوریج 2 – سیو سود کنید – پایان معامله – مدت زمان 5 روز

تارگت 6 تاچ شد ( AUDIO )

سیگنال AUDIO – تارگت 6 تاچ شد – 13% سود بدون اهرم در اسپات و 26% سود با لوریج 2 – سیو سود کنید و معامله ریسک فری شود  – مدت زمان 3 روز

تارگت 4 تاچ شد ( AUDIO )

سیگنال AUDIO – تارگت 4 تاچ شد – 10% سود بدون اهرم در اسپات و 20% سود با لوریج 2 در فیوچزز – سیو سود کنید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 3 روز

تارگت 3 تاچ شد ( AUDIO )

سیگنال AUDIO – تارگت 3 تاچ شد – 8% سود بدون اهرم در اسپات و 16% سود با لوریج 2 – سیو سود داشته باشید و معامله ریسک فری شود – مدت زمان 1 روز

تارگت 1 تاچ شد ( AUDIO )

سیگنال اسکالپ AUDIO – تارگت 1 تاچ شد و در محدوده تارگت 2 هستیم – 4% سود بدون اهرم در اسپات و 8% سود با لوریج 2 – معامله ریسک فری شود – مدت زمان 2 ساعت

محدوده ترید ( AUDIO )

ارز AUDIO محدوده خرید پله اول : 0.325 – 0.335 محدوده خرید پله دوم : 0.290 – 0.300 تارگت ها :0.345 – 0.350 – 0.355 – 0.360 – 0.365 – 0.370 -0.380 معامله در اسپات فیوچرز لوریج 2 حد ضرر : 0.278 حداکثر 3% از یک سوم حجم سرمایه