تحلیل چین لینک 18 خرداد

تحلیل چین لینک _ LINK سناریو اول : چین لینک بعد از پامپ دیروز بیت کوین با یک کندل قوی خط روند نزولی خود که خیلی وقت میشد زیر این خط روند حضور داشت شکست. با اینکه روند بازار نزولی بوده و در حال رنج زدن هست اما تحرکات مثبتی در چارت این ارز دیده […]