برآیند رویایی در ارز کوچ کلاپ

در هفته گذشته مجموعا 12 سیگنال و محدوده ترید اعلام شد که یک برآیند رویایی رو تجربه کردیم 1 – سیگنال KAVA – اسپات – 20% 2 – سیگنال BLOK – اسپات – 17% 3 – سیگنال SDN – اسپات – 24% 4 – سیگنال IDEA – اسپات – 11% 5 – سیگنال BADGER – […]