راهنماي نمودار

یکی از شاخص های مهم برای تشخیص چرخه های بازار صعودی / نزولی ) می باشد. که نسبت بالای این شاخص در تشخیص سقف قیمتی محدوده قرمز رنگ و نسبت پایین این شاخص در تشخیص کف های قیمتی محدوده سبز رنگ کاربرد دارد.این شاخص حاصل اندازه گیری نسبت باند یک هفته ای و ۱ تا ۲ ساله RHODLاست.