Results

شما با موفقعیت در آزمون قبول شدید 

تبریک هم اکنون از لینک زیر می توانید اشتراک تهیه کنید 

arzcoach.io/paymetod

متاسفانه امكان فروش اشتراك وجود ندارد

#1. سود انتظاری شما از بازار ماهانه به صورت میانگین روی کل سرمایه اتون چند درصد است؟!

#2. در هر فرصت معاملاتی بهتر هست چند درصد کل حساب ریسک شود؟!

#3. همزمان چند معامله هم جهت(برای مثال خرید)می توان داشت؟!

#4. ریسک فیری کردن معامله چیست؟

#5. اهرم استاندارد برای انجام معاملات اهرمی و فیوچرز چند است؟

#6. ورود پله ای و خروج پله ای چیست؟!

#7. کدام ناحیه حمایتی قوی تر است؟!

#8. نام این الگو چیست؟! و شکست آن از پایین تایید ورود به چه معامله ایست؟

#9. آیا شکست این حمایت صحیح است؟!

#10. فرض کنید این رمزارز در ارزکوچ با یکی از روش های تحلیلی برای خرید پیدا شده است (دراین لحظه ۷۰درصد رشد داشته است )کدام کار منطقی تره؟

Finish