Results

شما با موفقعیت در آزمون قبول شدید 

تبریک هم اکنون از لینک زیر می توانید اشتراک تهیه کنید 

arzcoach.io/paymetod

مردود 

#1. کدام ناحیه حمایتی قوی تر است؟!

#2. اهرم استاندارد برای انجام معاملات اهرمی و فیوچرز چند است؟

#3. در هر فرصت معاملاتی بهتر هست چند درصد کل حساب ریسک شود؟!

#4. سود انتظاری شما از بازار ماهانه به صورت میانگین روی کل سرمایه اتون چند درصد است؟!

#5. نام این الگو چیست؟! و شکست آن از پایین تایید ورود به چه معامله ایست؟

#6. آیا شکست این حمایت صحیح است؟!

#7. ورود پله ای و خروج پله ای چیست؟!

#8. ریسک فیری کردن معامله چیست؟

#9. فرض کنید این رمزارز در ارزکوچ با یکی از روش های تحلیلی برای خرید پیدا شده است (دراین لحظه ۷۰درصد رشد داشته است )کدام کار منطقی تره؟

#10. همزمان چند معامله هم جهت(برای مثال خرید)می توان داشت؟!

Finish