راهنماي نمودار

شاخص puell حاصل تقسيم ارزش انتشار روزانه بيت کوين برجسب قيمت دلار بر روي ميانگين 365 روزه ارزش انتشار روزانه است. این شاخص نیز در تشخیص چرخه های صعودی و نزولی بازار بسیار كمک کننده است و محدوده سبز میتواند کف قیمتی و محدوده قرمز سقف قیمتی را نشان دهد