راهنمای استفاده از این بخش
راهنما
×

عدد ایده آل شاخص ui بازه عددی 0 تا 10 می باشد هرچقدر این عدد به صفر نزدیک تر باشد و ارزمورد نظر رشدی نکرده باشد یعنی فرصت برای ورود و خرید پله ای (اسپات) مناسب است. برای معامله با داده های ui سعی کنید که از تحلیل تکنیکال و ورود پله ای استفاده کنید (در بخش ارزکوچ کلاب به صورت هفتگی سیگنال هایی آموزشی با استفاده ازاین بخش و سایر بخش ها صادر می شود) برای درک عمیق تر این موضوع حتما ویدیوهای آموزشی آیتم آموزش کار با ارزکوچ را مشاهده نمایید

ویدیو آموزشی
ادامه مطلب