راهنماي نمودار

این شاخص یکی از شاخص های بازار است که فرض میکند وقتی که هزینه های استخراج بیت کوین برای استخراج کنندگان نمی صرفه‌.طبق این شاخص زمانی که نرخ هش ۳۰ روزه از 60MA روزه عبور کند (به عبارت ساده تو تغییرات از نواحی قرمز روشن به قرمز تیره) زمانی که این اتفاق می افتد و حرکت قیمت از منفی به مثبت تغییر میکند فرصت های خوبی برای خرید ایجاد می شود (تغییر از قرمز تیره به سفید ).