لایو ترید آموزشی SUIP

لایو ترید آموزشی ارز #SUIP (ارز شماره9 واچ لیست پامپی) این ارز طی ماه گذشته تقریبا ui خوبی داشته و این مدت از نظر قیمتی رشد قیمتی نداشته است و‌حال با ایجاد فشردگی قیمت در تایم روزانه می‌شود در قیمت فعلی یک پله ورود کرد یعنی قیمت 0.017 تارکت اول:0.019 تارگت دوم:0.020 تارگت سوم:0.023 حدضرر […]

لایو ترید آموزشی ارز fear

(ارز شماره 13 واچ لیست پامپی) این ارز طی ماه گذشته تقریبا ui خوبی داشته و این مدت از نظر قیمتی رشد قیمتی نداشته است و‌حال با رسیدن به محدوده های حمایتی روزانه می‌شود در قیمت فعلی ورود کرد و تارکت اول:0.068 تارگت دوم:0.77 تارگت سوم:0.87 پله دوم خرید:0.054 توجه کنید این تحلیل و تحلیل […]

لایو ترید آموزشی ارز mbox

(ارز شمار12 واچ لیست پامپی) این ارز طی ماه گذشته تقریبا ui خوبی داشته و این مدت از نظر قیمتی رشد قیمتی نداشته است و‌حال با رسیدن به محدوده های حمایتی روزانه می‌شود در قیمت فعلی ورود کرد و تارکت اول:0.30 تارگت دوم:0.35 تارگت سوم:0.38 حدضرر: کلوز کندل روزانه زیر قیمت: 0.2450 توجه کنید این […]

تارگت 1 تاچ شد GFT

لایو ترید #GFT – تارگت 1 رو تاچ کرد – بیش از 25% بازدهی اسپات – معامله ریسک فیری شود .

تمامی تارگت ها تاچ شد WOOF

لایو ترید #WOOF در ساعات گذشته پامپ بسیار خوبی داشته و تمامی اهداف رو تاچ کرده که هر نقطه ای اردر خروج گذاشته باشید معامله رو با سود خوبی کلوز کرده – بیش از 70% بازدهی اسپات در 7 روز

لایو ترید آموزشی ارز GFT

(ارز شماره 8 واچ لیست پامپی) توکن #GFT طی ماه گذشته تقریبا ui خوبی داشته و این مدت از نظر قیمتی رشد قیمتی نداشته است حال می توان در محدوده های فعلی رو ورود کرد و حدود قیمت 0.010 پله دوم را در نظر گرفت تارگت اول:0.019 تارگت دوم:0.022 تارگت سوم:0.029 توجه کنید این تحلیل […]

سیو سود ( PNT )

توکن #PNT پامپ خوبی شده و از میانگین دو پله خرید در 50% بازدهی قرار دارد – اگر اعضا ریسک فیری نداشتند و این معامله رو همچنان دارند می توانند بصورت کامل و باید بازدهی بسیار خوب کلوز کنند . مدت زمان 33 روز

آپدیت ( DZOO )

توکن #DZOO از محدوده اعلامی در پله اول ورود ریزش داشته اما پله دوم فعال نشده در صورت فعال شدن پله دوم میانگین ورود 0.0045 خواهد بود با تارگت های 0.0049 و 0.0052 و حد ضرر 0.0034

تارگت 1 تاچ شد ( WOOF )

توکن #WOOF – با پامپی که در ساعات گذشته داشت تارگت 1 رو تاچ کرد و بعد از آن وارد اصلاح شد – بیش از 20% بازدهی اسپات – مدت زمان 4 روز

پامپ ارز ( SWINGBY )

توکن #SWINBY – مطابق انتظاری که داشتیم با رشد خیلی خوبی که داشت تارگت 2 رو هم تاچ کرد و بیش از 65% بازدهی اسپات داشته است – مدت زمان 3 روز