برآیند کلاب

 در 3 ماهه نخست سال جاری بازار فراز و نشیب زیادی داشت و بالبطع معاملات ما هم دستخوش نوسانات بیشتری نسبت به قبل شد اما با توجه به حجم پایینی که ما به هر معامله ورود میکردیم و نسبت ریسک به ریوارد فوق العاده معاملات نهایتا و در مجموع مانند همیشه برآیند سه ماهه بسیار […]