.
راهنمای استفاده از این بخش
راهنما
×

زمانی که یک ارز حجم مشکوک افزایشی (incraese) داشته باشد می توان با بررسی روند تکنیکالی آن در صورت تایید انتظار رشد آن ارز را داشت و وارد معامله خرید شد(بهتر است از استراتژی ترکیبی ارزکوچ استفاده کنید) و زمانی که حجم مشکوک کاهشی باشد (decrease) باید انتظار کاهش قیمت در آن دارایی را داشته باشیم همیشه اولویت ما شکار اولین آلارم می باشد(با استفاده از باکس جستجو نام ارز می توانیم این موضوع را بررسی کنیم)چرا که آلارم اول به احتمال زیاد هنوز تاثیر در قیمت دارایی نداشته است و فرصت مناسب ورود مناسب است. برای درک عمیق تر این موضوع حتما ویدیوهای آموزشی آیتم آموزش کار با ارزکوچ را مشاهده نمایید

ویدیو آموزشی
ادامه مطلب