عضویت در سامانه ی دستیار تریدر ارزکوچ نیاز به یک آزمون ورودی دارد این آزمون تقریبا ساده است و به شما نشان می دهد آیا این محصول برای شما مفید خواهد بود یا خیر؟پس لطفا ابتدا دراین آزمون تستی شرکت کنید درصورتی که نمره ی قبولی کسب کنید شرایط خرید اشتراک ارزکوچ برای شما باز خواهد شد