با سلام ارزکوچ یک آزمون ورودی دارد این آزمون ۱۰ سوال تستی دارد که به شما کمک می کند متوجه بشید آیا این محصول مناسب شماست یا نه؟ درصورتی که به ۷ سوال پاسخ درست بدهید لینک های خرید برای شما باز می شود.